Certifikát obchodní angličtiny- Business English Certificate Vantage (Cambridge ESOL) Certifikát CPE - Cambridge Proficiency Exam - level C2 - nejvyšší úroveň obecné angličtiny (Cambridge ESOL)
Certifikát obchodní angličtiny- Business English Certificate Vantage (Cambridge ESOL) Certifikát obchodní angličtiny - Business English Certificate Vantage (Cambridge ESOL)
Certifikát psychologické aspekty Psychologické aspekty výuky a komunikační dovednosti
Certifikát Cambridge ESOL, PET, FCE, CAE Seminář Cambridge ESOL - výuka PET, FCE, CAE
Certifikát CELTA Certifikát CELTA (Level 4 Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages;
University of Cambridge) - tento certifikát mě opravňuje učit angličtinu kdekoli v zahraničí
Certifikát Training of English Language Teachers Working in Company and Institutional Courses Certificate in Training of English Language Teachers Working in Company and Institutional Courses - Kurz pro učitele AJ, kteří pracují ve firmách a institucích
• Britská rada, kurz AJ
• Ostravská univerzita; Filozofická fakulta, obor výuka anglického jazyka
• Ostravská univerzita; Pedagogická fakulta, učitelství pro 1. st. ZŠ
TEL | (+420) 604-695-693
MAIL | StepankaCervenkova@Seznam.cz
Created by Václav Rončka